ליווי עובדים

  • ליווי וייצוג עובדים במשא ומתן בנוגע לתנאי העסקה לפני ובמהלך יחסי עבודה
  • ליווי וייצוג עובדים בהליכי שימוע וסיום העסקה לרבות ניהול משא ומתן מול המעסיק בנוגע לתנאי פרישה
  • ליווי וייצוג עובדים בהליכי בירור והליכים משמעתיים
  • תביעות של עצמאים להכרה ביחסי עובד – מעביד
  • ייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה בכל נושא הנוגע לזכויות העובד ו/או לתביעה של המעסיק (פיטורים שלא כדין, זכויות נשים, זכויות קוגנטיות, פנסיה, התעמרות וכיוב').
דילוג לתוכן