הסכמי עבודה

  • הכנת הסכמי עבודה והסכמי נושאי משרה בכירים (לרבות באנגלית)
  • ליווי העובדים ו/או המעסיקים במשא ומתן בנוגע להסכם עבודה
  • הסכמי אופציות
  • יעוץ נכון ומדויק בנושא זה מייתר דרישות טענות ותביעות עתידיות של העובד ו/או של המעסיק.
דילוג לתוכן