ליווי מעסיקים

ברבות השנים פיתחה עורכת הדין אזולאי – רגב ניסיון עתיר במתן ייעוץ שוטף וייצוג משפטי למעסיקים, הן בטיפול במסגרת יחסי עובד –מעסיק, והן בתביעות של עובדים נגד מעסיקיהם.

בתחום דיני העבודה חלות באופן בלתי פוסק תמורות והתפתחויות רבות, ובכלל זה מוטלות על המעסיקים עוד ועוד חובות כלפי עובדיהם במערכת יחסי העבודה. מאידך יש לספק למעסיק יעוץ שימנע מעובדיו לנסות לנצל לרעה את הוראות הדין מול המעסיק.

מומלץ לכל מעסיק לקבל ליווי ויעוץ לצורך שמירה על יחסי עבודה תקינים העומדים בדרישות הדין וכמובן בטיפול במחלוקות שונות המתעוררות במסגרת יחסי העבודה ובסיומם.

דילוג לתוכן